ВИДЕО: Упражения за кръста

УПРАЖНЯВАЙТЕ СЕ, въпреки болките в КРЪСТА


В рамките на 5 минути нашият Учител Камран Гераминежад показва за вас серия от упражнения, подходящи
за онези от вас, които имат болки в кръста и все пак желаят да се раздвижват.