ДИХАТЕЛНА ПРАКТИКА

Учителят Камран Гераминежад представя специално за всеки, който желае да опита, една от древните Дихателни Техники. Продължителното й практикуване цели да се повиши вашата Чи енергия и да постигнете баланс на тяло ви.
Препоръчва се да се прави ежедневно, сутрин след изгрев слънце. Опитайте!