Техника 7

В поредицата от техники, които ви представяме това е Nо 7:

Другите техника можете да видите на: