ВИДЕО: Дихателна практика

Нашият Учител Камран Гераминежад представя една от древните ДИХАТЕЛНИ ТЕХНИКИ, които с течение на много години се практикуват с ЦЕЛ да се повиши нашата ЧИ енергия и да постигнем баланс на нашето тяло.
Препоръчва се да се прави ежедневно, сутрин след изгрев слънце! Опитайте!